СООПШТЕНИЕ: Информација за полагање во септемвриска испитна сесија

Во продолжение може да го преземете Соопштението за полагање на испит во организација на К-ХТО, ГФ, во септемвриска сесија 2020 година, преку ZOOM, кај проф. Љупчо Петковски. (преземи Соопштение)