СООПШТЕНИЕ за полагање колоквиуми во организација на КТХО

Во продолжение може да го преземете соопштението за полагање колоквиуми во организација на КТХО за предметите Хидротехнички конструкции, Хидроенергетски објекти и Економика на водни ресурси, кај проф. Љупчо Петковски (преземи соопштение).

ХТК ГРУПИ ЗА КОРЕКЦИИ, 2021/2022г

Согласно распоредот за одржување на аудиторните вежби по предметот Хидротехнички конструкции, на 10.03.2022г. ќе ги одржиме првите корекции на програмската задача во групи. Распоредот по групи за корекции може да го преземете овде (линк до распоред). Ве замолуваме да се Read more

СООПШТЕНИЕ за почеток на летен семестар, 2021/2022

Наставата по предметите на Катедрата за хидротехнички објекти во летниот семестар за учебната 2021/2022 година ќе започне на 15.02.2021 согласно објавениот распоред за настава за прв и втор циклус на студии при Градежниот факултет во Скопје. Предавањата и вежбите по Read more