Добредојдовте на веб страницата на Катедрата за хидротехнички објекти при Градежниот факултет во Скопје. Тука ќе најдете тековни информации за наставната, научната и апликативната дејност на Катедрата.

Поглед кон брана и акумулација „Козјак“
Брана и акумулација Матка.