Добредојдовте на веб страницата на Катедрата за хидротехнички објекти при Градежниот факултет во Скопје. Тука ќе најдете тековни информации за наставната, научната и апликативната дејност на Катедрата.

Поглед кон брана и акумулација „Козјак“
Шахтен преливник кај брана „Козјак“ во тек на изведба
Поглед кон браната „Св. Петка“ во текот на првото полнење на акумулацијата