План за одржување на вежби по предметите Хидротехнички конструкции, Брани и акумулации и Хидроенергетски објекти

Почитувани колеги, Од линковите во продолжение може да ги преземете плановите за одржување на вежби по предметите Хидротехнички конструкции, Брани и акумулации и Хидроенергетски објекти за летниот семестар во учебната Повеќе…