ХТК ГРУПИ ЗА КОРЕКЦИИ, 2021/2022г

Согласно распоредот за одржување на аудиторните вежби по предметот Хидротехнички конструкции, на 10.03.2022г. ќе ги одржиме првите корекции на програмската задача во групи. Распоредот по групи за корекции може да го преземете овде (линк до распоред). Ве замолуваме да се придржувате до назначените термини за корекции.

Колешките/колегите кои не се на наведени на списокот за корекции да пратат известување на следната е-пошта: fpanovska@gf.ukim.edu.mk

Потребно е сите студенти во терминот за корекции изработените програмски задачи да ги подготват во .pdf форма (скенирани/фотографирани материјали во случај на рачно изработени програми или подготвен .pdf со помош на компјутерски апликации).
Корекциите ќе се вршат преку споделување (share screen) на програмската задача и овозможен пристап од ваша страна преку алатката Request for remote control.

Пристап преку Zoom за виртуелна училница:
Амфитеатар -> Meeting ID: 450-586-9134, pass: 1112020
Хидролабораторија -> Meeting ID: 806 808 2526, pass: 1112020