СООПШТЕНИЕ за почеток на летен семестар, 2021/2022

Наставата по предметите на Катедрата за хидротехнички објекти во летниот семестар за учебната 2021/2022 година ќе започне на 15.02.2021 согласно објавениот распоред за настава за прв и втор циклус на студии при Градежниот факултет во Скопје.

Предавањата и вежбите по предметите на Катедрата ќе се одвиваат согласно планирана динамика за одржување на наставата. Во подменито Настава > прв (втор) циклус за секој предмет може да погледнете план за вежби за секој активен предмет од семестарот. Тука ќе најдете CV на предметите, и работни материјали за програмските задачи.

Наставата во целост ќе се одвива на виртуелната платформа ZOOM.