СООПШТЕНИЕ за полагање на прв колоквиум ВСХТ, зимски семестар, 2022/23

Во продолжение може да го најдете соопштението за полагање на прв колоквиум по предметот Водостопанство и хидротехника кај проф. Љупчо Петковски (преземи соопштение)