СООПШТЕНИЕ за полагање на испит во втор испитен рок, јунска сесија, 2020/2021

Во продолжение може да го преземете Соопштението од проф. Љупчо Петковски за полагање на испит во организација на КХТО во втор испитен рок од јунска сесија, 2021 година (преземи Соопштение).