Дополнителни термини за одбрана на програмот по предмет хидротехнички конструкции:

Вторник (4.6.2019),            14.00-16.00 h         Петок (7.6.2019)      14.00-16.00 h

Среда (5.6.2019),                14.00-16.00 h

Четврток (6.6.2019),           14.00-16.00 h

 

Одбраната на програмот е задолжителна (услов за стекнување на право на потпис и по­ла­гање на испит), при што програмот мора да биде предаден пред терминот за одбрана на ис­ти­от.

 

предметен асистент

Доц. д-р Стевчо Митовски