СООПШТЕНИЕ за втор испитен рок, јунска сесија, 2020/2021

Во продолжение може да го преземете Соопштението за полагање на испити во организација на КТХО во втор испитен рок од јунската сесија, за учебната 2020/2021 година (преземи Соопштение).