СООПШТЕНИЕ за полагање колоквиум 2 по ХТК

Во продолжение може да го преземете распоредот по групи за полагање на колоквиум 2 по предметот Хидротехнички конструкции, кај проф. Љупчо Петковски (преземи).