Во продолжение може да го погледнете распоредот по групи за корекции по предметот Хидротехнички конструкции за учебната 2018/2019 година.

 

htk_grupi_korekcii_2019