Учество на студенти од Градежниот факултет на V Меѓународен симпозиум за стабилност на брани одржан во Истанбул

Во периодот од 27 октомври до 1 ноември 2018 година, во Истанбул – Турција, се одржа V Меѓународен симпозиум за стабилност на брани (5th International Symposium on Dam Safety) организиран Повеќе…

Page 2 of 2
1 2