Новости

СООПШТЕНИЕ за настава при КХТО, зимски семестар, 2021/2022

Наставата по предметите на Катедрата за хидротехнички објекти, во зимскиот семестар за учебната 2021/2022 година, ќе биде онлајн со примена на ZOOM платформата, со следни ID по училници (согласно распоред на часови): Училница 131, 833-899-5230Хидро лабораторија, 806-808-2526Лабораторија санит. хидротехника, 602-190-9964passcode Read more