Почитувани,

На 21-ви декември 2018 година со почеток во 12 часот, во просториите на Комората на овластени архитекти и овластени инженери ќе се одржи Годишното собрание на Здружението Македонски Комитет за Големи Брани (ЗМКГБ). Настанот е од отворен тип и може да присуствуваат сите заинтересирани кои работат во областа на хидротехничкото инженерство. Целосниот дневен ред на собранието е прикачен во рамките на оваа статија.

 

Р.Б.Датотека
1GS_2018 ZMKGB pokana dneven_red